Den Regionale klinisk mikrobiologiske afdeling i Slagelse søger 1 bioanalytiker med erfaring indenfor klassisk human bakteriologi

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Den Regionale klinisk mikrobiologisk afdeling i Slagelse søger 1 bioanalytiker på fuld tid med vagtforpligtigelse indenfor klassisk bakteriologi.

Stillingen er primært indenfor klassisk bakteriologi, hvor det er manuelt aflæsning på agarplader, men der er også opgaver med apparatur, såsom forskellige analyser ved PCR metoder på QIAstat og GeneXpert, samt udsåningsrobotter WASP og vores helt nye InoqulA.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø højt og det kommer til udtryk ved god kommunikation med ugentlige personalemøder, relevante fora for de forskellige grupper samt tillid og respekt for hinanden. Vi planlægger aftenvagter og weekenden langt ud i fremtiden så det harmoniserer med familielivet og dine fremtidige kollegaerne er meget søde til at bytte og afgive vagter til hinanden.

I vores afdeling er kompetenceudvikling og personlig oplæring en meget vigtigt del af vores moderne arbejdsplads. Faglig sparring og faglige oplæg/undervisning er forankret i afdelingens kultur.

Vi kan tilbyde dig

 • En introduktionsplan sammensat efter dine behov og kvalifikation samt grundig oplæring
 • En afdeling med et stort analyserepertoire der omfatter klassisk bakteriologi, udvalgte serologiske og virologiske undersøgelser samt parasitologiske undersøgelser og kontinuerligt udvikler sig
 • Nye, lyse og moderne faciliteter
 • Et samarbejdsklima med stort sammenhold, der bygger på respekt, hjælpsomhed, samarbejde, tillid, og udveksling af viden
 • En afdeling med et stærkt tværfagligt samarbejde faggrupperne imellem
 • Et arbejdsmiljø hvor der tages hensyn til den enkelte
 • En afdeling med fokus på kompetenceudvikling og rotation i mellem arbejdsopgaver
 • En afdeling som 2 gange har vundet en arbejdsmiljøpris.

Vi forventer af dig

 • At du er autoriseret bioanalytiker
 • At du har flair for apparatur og basale IT kundskaber
 • At du kan indgå i en stilling med vagtforpligtigelse, med et fastlagt rul hvor der er weekend og aftenvagter
 • At du kan håndtere en til tider travl hverdag, hvor omstillingsparathed og samarbejde er vigtige egenskaber
 • At du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og struktureret i dit arbejde
 • At du er en hjælpsom og engageret kollega der kan indgå i en gruppe
 • At du bidrager til et godt arbejdsmiljø og har en positiv indstilling til konstante forandringer og udfordringer

Det vil være en fordel men ingen betingelse.

 • At du har erfaring MADS, et mikrobiologisk datasystem
 • At du har erfaring med automatiseret udsåningsrobotter

Det er et krav:

 • At du har erfaring indenfor aflæsning af bakteriologiske prøver med humane infektioner
 • At du har erfaring med manuel udsåning

Kort om hvem vi er
Den regionale mikrobiologiske enhed består af en hovedafdeling i Slagelse og en satellit i Nykøbing F. I den samlede enhed er der ansat 135 medarbejdere: bestående af overlæger, bioanalytikere, laboranter, molekylærbiologer, bioinformatikere, sekretærer og hygiejnesygeplejersker. Vi er et certificeret laboratorium efter ISO 9001, akkrediteret efter ISO 15189 på flere analyser.

Afdelingen har en professor og har en stor forskningsaktivitet og flere Ph.d. studerende er tilknyttet. Afdelingen udfører ca. 1.000.000 mikrobiologiske prøver om året, fra hele Region Sjælland.

I 2025 er der planlagt en klinisk mikrobiologisk afdeling på universitetshospitalet i Køge og du skal være indstillet på at kunne arbejde der efter 2025.

 • Ansøgning sendes elektronisk ved at trykke på linket i annoncen.
 • Der vil løbende blive indkaldt til samtale
 • Har du spørgsmål til stillingerne kan du kontakte en af overbioanalytikerne Rie Kjølsen på tlf. 93 56 70 30, Majbritt Fallesen på tlf. 29 25 83 37, Christina Jensen 93 57 63 98

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.regionsjaelland.dk/job-og-uddannelse/jobside?hr=show-job/35626&linkref=17790&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5850586

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet