Nyt fra Vemmelev i politiets døgnrapport

Profilbillede

Vemmelev er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Juelsmindevej, Kalundborg

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Munkekærgård, Køge (forsøg)
Bækvej, Greve
Strandvej, Høng

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Børnehave Alle, HavdrupMistænkeligt forhold – Køgevej, Fjellebro, Ringsted

Kl. 08.16 fik politiet en henvendelse fra en omsorgsfuld kvinde, der havde kontaktet en anden kvinde, der gik ad Køgevej medbringende to indkøbskurve med bl.a. en sovepose. Kvinden havde afslået at modtage hjælp, men anmelderen fandt adfærden lidt underlig.

En patrulje fik lidt senere kontakt til en 29-årig kvinde fra Asien, som opholdt sig lovligt i Danmark. Hun ønskede stadig ikke hjælp fra nogen, og da politiet vurderede, at hun trods alt var i stand til at klare sig selv, foretog politiet ikke yderligere over for hende.

Narkokørsel uden førerret mv. – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 13.15 standsede færdselspolitiet en personbil, hvori der var fire personer i alt, med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Føreren var en 27-årig mand fra Kokkedal, som ikke havde erhvervet sig et kørekort. Endvidere havde hverken han og de tre mandlige passagerer brugt sikkerhedsselen under kørslen, og føreren kunne tillige mistænkes for at være påvirket af narkotika under kørslen.
En narkometertest indikerede, at føreren var påvirket af både kokain og cannabis under kørslen, hvorfor han i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Alle fire sigtede kan nu i nærmeste fremtid forvente at høre nærmere fra politiet i forbindelse med deres respektive sigtelser for overtrædelser af færdselsloven.

Den kvindelige bilejer kan også forvente at høre nærmere fra politiet for at få klarlagt, hvordan hun som bilejer har overladt føringen til en person, der ikke lovligt kunne være fører på grund af den manglende førerret.

Narkokørsel – Bragesvej, Ringsted

Kl. 13.56 blev en 21-årig mand fra Næstved sigtet for at køre i narkotikapåvirket tilstand i en varebil, efter at han var mistænkt for at være påvirket af cannabis under kørslen. I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik han udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Færdselsuheld / narkokørsel mv. – Helsingevej, Kirke Helsinge, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 14.59 rykkede et par ambulancer og politiet ud i anledning af et færdselsuheld, hvor to bilister var stødt frontalt sammen.
De to førere fra de implicerede køretøjer blev bragt til hvert sit sygehus til kontrol for eventuelle skader, men begge var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Det viste sig, at en 20-årig mand fra Smørum med en 16-årig kvindelig passager var kørt i en personbil ad Helsingevej mod nordøst, da han af ukendte årsager var kommet over i den modsatte kørebanehalvdel. Her stødte han frontalt sammen med en anden personbil ført af en 27-årig mand fra Store-Fuglede i sydvestlig retning.

Passageren i den 20-åriges bil var også sluppet uskadt fra uheldet, som gav anledning til nærmere undersøgelse af den 20-åriges forhold og hans bil.

Det viste sig, at den 20-årige havde et kørselsforbud, så han ikke måtte være fører af et køretøj, hvortil et kørekort kræves, at han havde fået kørselsforbuddet i januar 2022 efter et andet færdselsuheld, hvor et lyssignal ikke var blevet respekteret i Københavnsområdet.

Endvidere kunne politiet konstatere, at alle fire dæk på den 20-åriges bil var nedslidte til under det krævede dækmønster.

Da den 20-årige tillige kunne mistænkes for at være påvirket af narkotika under kørslen, fik han i forbindelse med sit check på skadestuen udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Færdselsuheld – Gørlev Landevej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 19.00 rykkede politiet ud til et færdselsuheld mellem to bilister i krydset Gørlev Landevej – Flaskevejen.
Det viste sig, at en 78-årig mand fra Gørlev Sj. var kørt i en personbil ad Gørlev Landevej mod syd frem til sidevejen Flaskevejen, hvor han ville dreje til venstre i mørket og det usigtbare vejrlig på grund af tåge.

I forbindelse med svingningen kørte han en anelse for langt, så han måtte bakke lidt, hvorved bagenden af bilen ragede på Gørlev Landevejs nordgående kørebanehalvdel.
En 59-årig mand fra Frederiksberg kom i det samme kørende i en personbil i nordlig retning og ramte højre bagskærm på den 78-åriges bil i forbindelse med hans bakkemanøvre.

Ingen af de parter kom til skade ved uheldet, men biler fik mindre materielle skader som følge af sammenstødet. Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder.

Brand i bil undersøges – Landevejen, Holbæk

Kl. 19.35 slog en 37-årig mandlig bilist fra Holbæk alarm til brandvæsnet, da han i forbindelse med forbikørsel af en henstillet bil i vejkanten havde set flammer under køretøjet.

Brandvæsnet rykkede ud og fik slukket branden i en 23 år gammel personbil, hvor der ikke havde været nogen personer i nærheden af, da anmelderen opdagede branden.
Brandårsagen kunne ikke umiddelbart fastlægges, og politiet fik af bilens ejer oplyst, at bilen var til salg, hvorfor en mulig køber havde kørt en prøvetur i bilen.

Politiet har nu optaget rapport om branden for at få klarlagt hændelsesforløbet nærmere, herunder om der kan være foregået noget strafbart.

Spirituskørsel (vanvidskørsel) – bil beslaglagt - Roskildevej / Nordre Ringvej, Ringsted

Kl. ca. 20.35 opholdt færdselspolitiet sig på Roskildevej ved udkørslen fra en parkeringsplads ved et supermarked, idet flere borgere havde gjort politiet opmærksom på, at bilisterne ikke respekterede et forbud mod venstresving ved udkørsel fra parkeringspladsen.

Politiet bemærkede nu en varebil foretage et venstresving ad Roskildevej mod syd trods det skiltede forbud herimod.

En politiassistent stillede sig i god tid ud på midten af den kørebanehalvdel, som føreren af varebilen anvendte, og gav tegn til standsning. Føreren fortsatte imidlertid med lav hastighed frem mod politiassistenten, der til sidst måtte springe til siden for at undgå at blive påkørt.

Føreren af varebilen fortsatte sin kørsel i sydlig retning ad Roskildevej og videre ad Nordre Ringvej mod syd med to politibiler med udrykning bagefter og uden at standse.
På Nordre Ringvej ud for et busstoppested, hvor en bus var standset, lykkedes det at få varebilen standset, uden at der skete noget sammenstød mellem bilerne.

Føreren af varebilen var en 48-årig mand fra Ringsted, der var så kraftigt påvirket af spiritus, at den foretagne alkometertest gav udslag til langt over 2,00 promille. Mistanken om den høje promille blev ved en efterfølgende alkometertest bekræftet, så den 48-årige blev anholdt og sigtet for både spirituskørsel og for at have foretaget et venstresving trods et forbud på Roskildevej, ligesom han blev sigtet for at udsat politiassistenten for fare ved fremkørslen mod ham uden at standse.

Den 48-årige fik inddraget kørekortet og selve førerretten i denne sag, som betragtes som en sag om såkaldt vanvidskørsel på grund af mistanken om en alkoholpromille på over 2. En udtaget blodprøve vil senere give svar på alkoholkoncentrationen i blodet under kørslen.

Politiet beslaglagde derfor varebilen med henblik på senere konfiskation ud fra reglerne om vanvidskørsel, hvilket den 48-årige accepterede.

Når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger, vil den 48-årige høre nærmere fra politiet, men kan forvente at blive indkaldt til et retsmøde, hvor en dommer skal tage stilling til straffen og spørgsmålet endelig konfiskation af varebilen.

Fem andre bilister havde inden denne sag i løbet af ca. 15 minutter fået en sigtelse for et venstresving trods forbud herimod i forbindelse med udkørslen fra parkeringspladsen.

Narkokørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 22.15 anholdt og sigtede politiet en 23-årig mand fra Svinninge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Spiritus-/narkokørsel på knallert – Amtsvejen, Stokkebjerg, Jyderup – Holbæk

Kl. 01.15 standsede politiet en 39-årig mand fra Mørkøv, som kørte på en lille 30-knallert ad Amtsvejen ved Slagelsevej. Politiet kunne konstatere, at den 39-årige var påvirket af både spiritus og narkotika under kørslen, idet den 39-årige havde spor efter noget hvidt pulver ved det ene næsebor.

I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik den 39-årige udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

Narkokørsel uden førerret – Engvej, Kalundborg

Kl. 01.22 anholdt og sigtede politiet en 28-årig mand fra Vemmelev for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af, fordi hans førerret tidligere var blevet inddraget. Derfor blev han også sigtet for kørsel uden førerret i bilen, inden han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Når analyseerklæringen foreligger, vil den 28-årige høre nærmere fra politiet om sagens videre forløb.

Kørsel uden førerret – bil beslaglagt – Brohøj, Klippinge – Stevns

Kl. 06.49 bemærkede en patrulje en personbil, hvis fører tidligere var blevet standset af politiet og sigtet for kørsel uden førerret på grund af et manglende kørekort.

Politiet kunne kort efter konstatere, at en 51-årig mand fra Rødvig Stevns igen havde sat sig bag rattet, selv om han stadig ikke havde noget kørekort og dermed ret til at føre bilen.

Det medførte en fornyet sigtelse for kørsel uden førerret, og da politiet så samtidig kunne konstatere, at den 51-årige nu for tredje gang inden for de seneste tre år var blevet afsløret heri, blev hans personbil beslaglagt med henblik på senere konfiskation.

Den 51-årige kan nu forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når straffen skal fastsættes og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi